Sve aplikacije iz našeg CloudApp Store su automatski instalirane na Vašem serveru. Konfiguracija servera je unaprijed optimizirana za odgovarajuće aplikacije. Nekoliko minuta nakon uspješno obavljene narudžbe, server će biti postavljen sa softverskim aplikacijama po želji i spreman za korištenje. Osnovna konfiguracija RAM-a, diskovnog prostora i CPU jezgra se može mijenjati tijekom procesa narudžbe, ali može također biti promijenjena i u bilo koje vrijeme nakon toga, tijekom rada servera.


WordPress Content Management i Blog sustav Drupal Content-Management sustav Alfresco Cloud-Collaboration Server Joomla! Content-Management-sustav
Plesk Hosting Control-Panel Server cPanel Hosting-Control-Panel Server DirectAdmin Web-Control-Panel Server GPLI - IT i Asset Management System Server
Ruby on Rails Server Mantis Bug Tracker Server DokuWiki Server MediaWiki Server
Magento eCommerce Online-Shop Server LimeSurvey Survey Server OTRS Ticket-System Server SugarCRM Customer-Relationship-Management Server
Gallery - Online Foto Galerija elgg - izgradi svoju sopstvenu društvenu mrežu Liferay - Portal- Publishing, Content and Collaboration Server-System Silverstripe - Content Management System Server
Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP) Server Linux-Apache-PostgreSQL-PHP (LAPP) Server MySQL Server PostgreSQL Server
Sakai -  eLearning management i ePortfolio solution. Moodle - eLearning Server OpenEMM - Newsletter-System vmware Zimbra - Mailserver i Mail maintenance
Redmine - Project-Management Web-Application Server Projectpier - Project-Management Server OrangeHRM - Human-Ressource-Management JasperReports Server Business Intelligence (BI) System

Za sve CloudApp planove na ovoj stranici vrijedi: minimalni rok ugovora je odabran priliom naručivanja. Obnova ugovora se obavlja od strane kupca uz plaćanje dodatnog razdoblja usluge. Automatska obnova usluge se odvija samo pod uvjetom da se na računu za obnovu nalazi dovoljno kredita koji će pokriti trošak u cijelosti.

Promet je neograničen i predmet je naše Fair Use police.

emerion izvršava početnu instalaciju odabranih programa, ali nije odgovaran za održavanje softvera (ažuriranje verzije). Za održavanje i ažuriranje softvera odgovoran je korisnik.

Sve navedene cijene su mjesečne i sadrže 20% PDV-a.

4.6 1 5 97
Domains
Webhosting
Virtual Private Server
Cloud Server