Server FAQ


  1. Što treba da uzmem u obzir prilikom kupovine vServer-a?
  2. Koje aplikacije mogu sam instalirati?
  3. Želio bih da testiram server, da li je to moguće?
  4. Mogu li koristiti druge distribucije sem ovih koje su predinstalirane?
  5. Da li nudite neko web sučelje za upravljanje mog vServera?
  6. Već imam domenu kod nekog drugog provajdera. Da li je moram transferirati na emerion kako bih mogao koristiti vaš vServer?
  7. Posjedujem domenu od emeriona. Mogu li je koristiti sa svojim vServerom?
  8. Mogu li nadograditi ili degradirati svoj vServer?
  9. Nemam više upotrebe za svoj vServer. Kako ga mogu otkazati?

4.6 1 5 97
Domains
Webhosting
Virtual Private Server
Cloud Server