Hosting FAQ


  1. Koliko košta ako se odlučim za jedan plan i poželim da ga promijenim kasnije?
  2. Da li je diskovni prostor također dostupan za MySQL bazu podataka ili samo za web stranicu?
  3. Da li je, bez prelaska na veći plan, moguće koristiti više diskovnog prostora ili veći broja e-mail adresa nego što je sadržano u planu?
  4. Zašto bih trebao dodatne FTP račune?
  5. Imam nekoliko različitih domena. Da li sa samo jednim hosting planom mogu svaku domenu dodijeliti posebnom virtualnom serveru?
  6. Zašto je vaš promet ograničen? Drugi nude neograničen promet!
  7. Da li su moguće web stranice sa sadržajima za odrasle?
  8. Koliko diskovnog prostora nudite za e-mail račune?
  9. Koja je maksimalna dozvoljena veličina za e-mail poruku?
  10. Da li imam mogućnost da lično vršim promjene ili svaki put kada poželim da promijenim nešto moram kontaktirati Vašu podršku?

4.6 1 5 97
Domains
Webhosting
Virtual Private Server
Cloud Server